top of page

Politica privind Mesajele si Email-urile

Acest mesaj este destinat utilizării exclusive a persoanei sau entității care este destinatarul și poate conține informații privilegiate sau confidențiale. Dacă nu sunteți destinatarul sau angajatul sau agentul care răspunde de transmiterea acestui mesaj destinatarului, sunteți de acord că nu sunteți autorizat să citiți, să tipăriți, să rețineți, să copiați sau să difuzați acest mesaj sau orice parte a acestuia. 

Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rugăm să îl informați imediat pe expeditor, sau la adresa protectia.datelor@archivit.ro și să ștergeți toate fișierele electronice a mesajului. În acest caz, sunteți, de asemenea, anunțat să renunțați la orice copie pe hârtie a mesajului.

Deși ARCHIVIT S.R.L monitorizează în mod curent mesajele de poștă primite și de ieșire pentru viruși, destinatarii ar trebui să scaneze acest e-mail și orice atașamente pentru viruși. ARCHIVIT S.R.L nu garantează în nici un fel absența virușilor în acest e-mail sau în orice atașament și ne declinăm orice responsabilitate în cazul unei probleme de securitate pe care acest mesaj o poate provoca unui sistem.

Transmisiile pe internet sunt în mod inerent nesigure și ARCHIVIT S.R.L nu poate garanta transmiterea corectă sau completă a informațiilor conținute în această comunicare sau momentul primirii lor.

DE CE PRELUCRAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele sunt așadar prelucrate direct de către compania S.C. ”ARCHIVIT” S.R.L., cu următoarele date de identificare:

ARCHIVIT S.R.L SOS. DE CENTURA 261 C, Popești Leordeni, jud. ILFOV,  telefon: 021 467 0534, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J23/3214/2008.

Când sunteți destinatarul mesajelor provenite de la adrese de e-mail pe subdomeniu „@archivit.ro”  sau răspundeți sau trimiteți mesaje către adrese de e-mail de pe subdomeniul archivit.ro, trebuie să fiți conștienți de faptul că atat conținutul acestor mesaje, precum și detaliile comunicării (nume, prenume, funcție, email, telefon/datele din semnatura dvs electronică, etc.) cu ARCHIVIT S.R.L, directorii, angajații, agenții și reprezentanții săi autorizați pot să fie împărtășite intern cu alte entități ARCHIVIT S.R.L, directori, angajați, agenți sau reprezentanți autorizați.

CARE SUNT MĂSURILE DE GARANȚIE CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PERSONALE?

 

Vom procesa datele dvs. personale până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea lor și nu există niciun alt motiv legal care să ne permită să continuăm procesarea datelor personale. De asemenea, garantăm păstrarea datelor dvs. personale în siguranță.


ARCHIVIT S.R.L va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra datele dvs. personale protejate împotriva accesului neautorizat sau furtului, precum și a pierderii, manipulării sau distrugerii accidentale. Accesul personalului ARCHIVIT S.R.L se va întemeia doar pe necesitatea de a cunoaște și va fi supus unor obligații stricte de confidențialitate. Cu toate acestea, înțelegeți că siguranța și securitatea sunt obligații de diligență care nu pot fi niciodată garantate.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

 

În calitate de persoană vizată, aveți mai multe drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale. Aceste drepturi sunt dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a retrage consimțământul dat mai devreme, dreptul la ștergere, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și dreptul de a primi de la noi într-o structură utilizată în mod obișnuit și în format electronic toate datele personale pe care ni le-ați furnizat.
Dacă doriți să depuneți o cerere pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, puteți trimite un e-mail la protectia.datelor@archivit.ro

Aveți dreptul să solicitați acces la toate datele personale pe care le prelucrează ARCHIVIT S.R.L referitoare la dumneavoastră. ARCHIVIT S.R.L își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă pentru mai multe solicitări de acces ulterioare, care sunt prezentate în mod clar pentru a provoca daune sau vătămări pentru ARCHIVIT S.R.L.

Aveți dreptul să cereți ca, orice date cu caracter personal care vă aparțin, care sunt inexacte, să fie corectate gratuit. În cazul în care se depune o cerere de corectare, această cerere va fi însoțită de dovada naturii eronate a datelor pentru care se solicită corectarea.

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale referitoare la dvs. Cu toate acestea, trebuie să rețineți că o solicitare de ștergere va fi evaluată de noi cu luarea în considerare a obligațiilor legale sau de reglementare sau ordine administrative ori judiciare care ar putea interzice această ștergere.

În locul ștergerii, puteți solicita, de asemenea, ca ARCHIVIT S.R.L. să limiteze prelucrarea datelor dvs. personale dacă și când: (a) contestați corectitudinea acestor date, (b) prelucrarea este ilegală sau (c) datele nu mai sunt necesare, dar aveți nevoie de ele pentru a vă apăra în procedurile judiciare.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal dacă puteți demonstra că există motive serioase și justificate legate de circumstanțele specifice care justifică o astfel de opoziție. Cu toate acestea, dacă prelucrarea intenționată se califică drept marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți acestei prelucrări gratuit și fără nicio justificare.

Aveți dreptul să primiți de la noi, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și în format electronic, toate datele personale pe care ni le-ați furnizat.

Un mesaj de poștă electronică care solicită exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimțământ în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale dincolo de ceea ce este necesar pentru soluționarea cererii dumneavoastră. O astfel de solicitare ar trebui să indice în mod clar ce drept doriți să exercitați și motivele, dacă acestea sunt necesare. De asemenea, cererea trebuie să fie datată și semnată și să fie însoțită de o copie scanată digital a actului dvs. de identitate valabil, care vă dovedește identitatea.

ARCHIVIT S.R.L. vă va informa cu promptitudine despre faptul că am primit această solicitare. Dacă cererea se dovedește întemeiată, ARCHIVIT S.R.L.  o va onora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la primirea solicitării.

Dacă aveți orice plângere cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către noi, puteți să contactați ARCHIVIT S.R.L. întotdeauna prin adresa de e-mail protectia.datelor@archivit.ro.

Dacă sunteți în continuare nemulțumit de răspunsul ARCHIVIT S.R.L., aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

bottom of page