top of page

Declaratia Managementului privind Politica
in domeniul Securitatii Informatiei

ARCHIVIT S.R.L. se preocupă de protejarea sistemului informațional al societății împotriva tuturor amenintărilor interne, externe, deliberate sau accidentale. 


În viziunea ARCHIVIT S.R.L. informaţia reprezintă una dintre cele mai importante şi mai valoroase resurse ale companiei. Această viziune se aplică tuturor informaţiilor şi manierei în care sunt create, distribuite sau stocate, precum şi suporturilor de memorare indiferent de formatul acestora. 


În acest scop sistemul de management al securității informației se aplică în cadrul tuturor compartimentelor  și toți angajații au responsabilitatea și obligativitatea de a respecta prevederile documentatiei acestui sistem.


În vederea funcționării eficace a sistemului de management al securității informației și pentru îmbunătățirea continuă a acestuia, conducerea societăţii se angajează  să asigure: 


- respectarea legislației în vigoare privind securitatea informației;
- protejarea informației împotriva oricărui acces neautorizat;
- confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea informației;
- raportarea oricărei încălcări sau violări a securității informației Reprezentantului Managementului Securității Informației și investigarea completă a acesteia;
- resursele materiale, financiare și umane necesare;
-cunoașterea, înțelegerea, conștientizarea și aplicarea politicii de către întreg personalul societății;
-analiza și, după caz, actualizarea politicii și obiectivelor securității informației atunci când este necesar;
-conducerea analizelor periodice referitoare la modul în care funcționează sistemul de management al securității informației. 


Obiectivele generale ale securității informației  sunt următoarele:

 

  • asigurarea continuității afacerii societății;

  • minimalizarea riscului deteriorării și/sau distrugerii informațiilor prin prevenirea incidentelor de securitate și reducerea impactului potențial al lor;

  • protejarea resurselor informaționale împotriva oricărui acces neautorizat;

  • conștientizarea angajaților privind importanta activităților de securitate a informatiilor.

Această declaraţie de politică va fi comunicată tuturor angajaţilor, disponibilă pentru părţile interesate şi analizată periodic pentru adecvarea ei continuă.

Data: 03.01.2018
cod: Pol-Arch,ed.1,rev. 0

stampila archivit.jpg
bottom of page